Tu vấn - Trả lời

Các Loại Phương Pháp Làm Răng Giả Hiện Nay

Date post : 16/10/2017 - 10:56 AM

Các Loại Phương Pháp Làm Răng Giả Hiện Nay

Nâng Xoang Hàm Trong Cấy Ghép Implant

Date post : 10/10/2017 - 10:27 AM

Nâng Xoang Hàm Trong Cấy Ghép Implant

Nên Cấy Ghép Răng Implant Hay Làm Răng Tháo Lắp?

Date post : 04/10/2017 - 9:00 AM

Nên Cấy Ghép Răng Implant Hay Làm Răng Tháo Lắp?

Nhổ Răng Khôn Và Những Hiểu Biết Đúng Đắn Về Răng Khôn

Date post : 26/09/2017 - 9:36 AM

Nhổ Răng Khôn Và Những Hiểu Biết Đúng Đắn Về Răng Khôn

Nguyên Nhân Gây Viêm Tủy Và Biện Pháp Điều Trị

Date post : 22/09/2017 - 3:02 PM

Nguyên Nhân Gây Viêm Tủy Và Biện Pháp Điều Trị

Sau Khi Trồng Răng Implant Nên Ăn Gì?

Date post : 16/09/2017 - 11:12 AM

Sau Khi Trồng Răng Implant Nên Ăn Gì?

8 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Việc Cấy Ghép Implant

Date post : 12/09/2017 - 11:24 AM

8 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Việc Cấy Ghép Implant

Viêm Tủy Răng Có Làm Mất Răng Không?

Date post : 08/09/2017 - 9:52 AM

Viêm Tủy Răng Có Làm Mất Răng Không?

Răng Toàn Sứ Tốt Nhất Hiện Nay Là Răng Sứ Gì?

Date post : 05/09/2017 - 10:34 AM

Răng Toàn Sứ Tốt Nhất Hiện Nay Là Răng Sứ Gì?

Phương Pháp Trồng Răng Sứ Mất Bao Lâu Thời Gian?

Date post : 01/09/2017 - 10:03 AM

Phương Pháp Trồng Răng Sứ Mất Bao Lâu Thời Gian?