Tu vấn - Trả lời

Bị Tiêu Xương Có Trồng Răng Implant Được Không?

Date post : 29/08/2017 - 10:41 AM

Bị Tiêu Xương Có Trồng Răng Implant Được Không?

Trồng Răng Cố Định Bằng Phương Pháp Implant Có Tốt Không?

Date post : 22/08/2017 - 6:11 PM

Trồng Răng Cố Định Bằng Phương Pháp Implant Có Tốt Không?

Hậu Quả Của Bệnh Sâu Răng Gây Hại Gì Đến Tủy Răng?

Date post : 17/08/2017 - 10:20 AM

Hậu Quả Của Bệnh Sâu Răng Gây Hại Gì Đến Tủy Răng?

Trồng Răng Implant Có Đau Và Nguy Hiểm Không?

Date post : 14/08/2017 - 10:19 AM

Trồng Răng Implant Có Đau Và Nguy Hiểm Không?

Sự Khác Nhau Giữa Trồng Răng Implant Và Trồng Răng Sứ

Date post : 11/08/2017 - 3:15 PM

Sự Khác Nhau Giữa Trồng Răng Implant Và Trồng Răng Sứ

Tổng Quan Về Phương Pháp Bọc Răng Sứ

Date post : 07/08/2017 - 3:22 PM

Tổng Quan Về Phương Pháp Bọc Răng Sứ

Trồng Răng Implant Sử Dụng Được Bao Lâu?

Date post : 28/07/2017 - 3:30 PM

Trồng Răng Implant Sử Dụng Được Bao Lâu?

Cấu Tạo Của Răng Implant

Date post : 25/07/2017 - 10:40 AM

Cấu Tạo Của Răng Implant

Nhổ Răng Hư Có Trồng Răng Implant Được Không?

Date post : 13/07/2017 - 10:24 AM

Nhổ Răng Hư Có Trồng Răng Implant Được Không?

Nhổ Răng Bao Lâu Thì Lành?

Date post : 08/07/2017 - 4:37 PM

Nhổ Răng Bao Lâu Thì Lành?